Bao Cao Su Đôn Dên Trong Suốt Hình Dương Vật

150.000 100.000

Tên sn phm : Bao cao su đôn dên trong sut hình dương vt

Kích thước: 3.8×13.5 cm

Chất liêu : Silicon y tế

Màu sc: Trong suốt

Xut x : Thái Lan

Tính năng: Tăng hưng phn, tăng kích thước dương vt, kéo dài thời gian quan hệ

 

Chat Zalo

0911241100